2016-12-01

Förändringar inför 2017

På grund av förändrade hyresvillkor lämnar Västberga Åkeri delar av de lokaler vi hyr i Västberga från och med årsskiftet. 


Åkeriet har under de senaste tre åren haft en stor expansion avseende uppdrag med chartrade ekipage samt större fordonskombinationer samtidigt som konkurrensen hårdnat avsevärt inom distribution. Med bakgrund av detta så kommer Västberga Åkeri minska antalet kunder inom distributionen och fokusera på att erbjuda några av de större befintliga kunderna fortsatt distribution och terminaltjänster med hög kvalitet. Tyvärr innebär förändringen att ett antal kunder samt ett antal anställda inom distribution och terminal får lämna företaget. Meddelande har gått ut till berörda kunder om att sista distributionsdag blir 2:a januari 2017, är du osäker på om du är berörd så kontakta Västberga Åkeri på telefon 08-517 609 00.